محصولات براساس موضوع
الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی * نوآور

الزامات استاندارد EN115-1 در پله برقی * نوآور

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد پایه در خوردگی مس و آلومینیوم * فدک ایساتیس

استاندارد پایه در خوردگی مس و آلومینیوم * فدک ایساتیس

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

استاندارد عملیات حرارتی در مس * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هندبوک خلبانی و دانش نوردی * فدک ایساتیس

هندبوک خلبانی و دانش نوردی * فدک ایساتیس

850,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کلید جوشکاری جلد دوم * آزاده

کلید جوشکاری جلد دوم * آزاده

500,000 ریال

مشاهده جزئیات
اطلس چدن   نام ها،طبقه بندی، مشخصات..* فدک ایساتیس

اطلس چدن نام ها،طبقه بندی، مشخصات..* فدک ایساتیس

1,500,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی  پلاستیک ها ASTM  جلد 2 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها ASTM جلد 2 * فدک ایساتیس

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی  پلاستیک ها ASTM  جلد 1 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیک ها ASTM جلد 1 * فدک ایساتیس

170,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

برخی استانداردهای کاربردی در روش های تولید مس و... * فدک

برخی استانداردهای کاربردی در روش های تولید مس و... * فدک

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

روشهای نامگذاری و کددهی فلزات DIN جلد اول * فدک ایساتیس

روشهای نامگذاری و کددهی فلزات DIN جلد اول * فدک ایساتیس

140,000 ریال

مشاهده جزئیات
اطلس و کلاسبندی پلاستیکها در استاندارد DIN * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی پلاستیکها در استاندارد DIN * فدک ایساتیس

190,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها ASTM  جلد 1 * فدک ایساتیس

اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها ASTM جلد 1 * فدک ایساتیس

150,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استانداردهای اساسی ASTM در طبقه بندی گروههای چدن * فدک ایساتیس

استانداردهای اساسی ASTM در طبقه بندی گروههای چدن * فدک ایساتیس

140,000 ریال

مشاهده جزئیات
استانداردهای عملیات حرارتی در مس و آلیاژهای آن * فدک ایساتیس

استانداردهای عملیات حرارتی در مس و آلیاژهای آن * فدک ایساتیس

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

استانداردهای عملیات حرارتی در آلومینیوم و آلیاژهای آن * فدک ایساتیس

استانداردهای عملیات حرارتی در آلومینیوم و آلیاژهای آن * فدک ایساتیس

65,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 15 از 15 مورد