محصولات براساس موضوع
کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA  جلد اول*نگارنده دانش

کامل ترین مرجع کاربردی نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد اول*نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نقشه خوانی و نقشه کشی با AutoCAD Electrical * سها دانش

نقشه خوانی و نقشه کشی با AutoCAD Electrical * سها دانش

280,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مدل سازی مونتاژ و نقشه کشی با Solidwork 2017 * کیان رایانه

مدل سازی مونتاژ و نقشه کشی با Solidwork 2017 * کیان رایانه

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک Abaqus * آفرنگ

راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک Abaqus * آفرنگ

380,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB * نگارنده دانش

1,450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D * نوآور

تهیه و تحلیل نقشه های مهندسی در Civil 3D * نوآور

260,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی Piping * اندیشه سرا

طراحی Piping * اندیشه سرا

300,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی PLC S7 SIEMENS * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی PLC S7 SIEMENS * نگارنده دانش

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS * قدیس

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS * قدیس

200,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع STEP7 جلد دوم * قدیس

راهنمای جامع STEP7 جلد دوم * قدیس

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای راه اندازی، عیب یابی و تعمیرات ماشین های CNC * آفرنگ

راهنمای راه اندازی، عیب یابی و تعمیرات ماشین های CNC * آفرنگ

820,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع WinCC * آفرنگ

راهنمای جامع WinCC * آفرنگ

240,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

راهنمای جامع تحلیل تنش Piping با ..* آفرنگ

راهنمای جامع تحلیل تنش Piping با ..* آفرنگ

440,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

خودآموز طراحی مکانیکی با CATIA V5 * آفرنگ

خودآموز طراحی مکانیکی با CATIA V5 * آفرنگ

395,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش طراحی اجزا و مقاومت مصالح با ANSYS * آفرنگ

آموزش طراحی اجزا و مقاومت مصالح با ANSYS * آفرنگ

290,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین با ANSYS * آفرنگ

آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین با ANSYS * آفرنگ

290,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor * کیان رایانه

طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor * کیان رایانه

375,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

مرجع پیشرفته Solidwork  * کیان رایانه

مرجع پیشرفته Solidwork * کیان رایانه

375,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys workbench * کیان رایانه

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ansys workbench * کیان رایانه

295,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS  پیشرفته عمران * نگارنده دانش

کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS پیشرفته عمران * نگارنده دانش

350,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار

کامل ترین مرجع کاربردی طراحی سازه های فولادی به روش LRFD با نرم افزار

490,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار PV Elite * اندیشه سرا

طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار PV Elite * اندیشه سرا

250,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

شبیه سازی فرآیندهای پلیمری ASPEN Polymer Plus * اندیشه سرا

شبیه سازی فرآیندهای پلیمری ASPEN Polymer Plus * اندیشه سرا

180,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS * سیمای دانش

آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS * سیمای دانش

120,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 24 از 123 مورد