محصولات براساس موضوع
شبیه سازی و کنترل پیشرفته در کوادروتور * نصیربصیر

شبیه سازی و کنترل پیشرفته در کوادروتور * نصیربصیر

125,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

موتور جت * چرتکه

موتور جت * چرتکه

89,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

اجزای هواپیما و موتور جت * چرتکه

اجزای هواپیما و موتور جت * چرتکه

79,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

سامانه ارابه فرود هواپیما * سیمای دانش

سامانه ارابه فرود هواپیما * سیمای دانش

140,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

جت های جنگنده نسل اول تا پنجم * سیمای دانش

جت های جنگنده نسل اول تا پنجم * سیمای دانش

75,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

آشنایی با پرواز * دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با پرواز * دانشگاه صنعتی شریف

450,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

هواپیمای مدل آموزش و تجربه ها برای نوآموزان * سیمای دانش

هواپیمای مدل آموزش و تجربه ها برای نوآموزان * سیمای دانش

110,000 ریال

مشاهده جزئیات

اضافه به سبد خرید

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد